ฟิล์มธรรมดา และฟิล์มเซรามิคแตกต่างกันอย่ …

ฟิล์มธรรมดาและฟิล์มเซรามิคแตกต่างกันอย่างไร Read more »

โดยการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับยานอวกาศและเครื …

V-KOOL ฟิล์มเพียงชนิดเดียวที่สะท้อนความร้อนได้จริง Read more »