วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่       การติด …

ลดเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนผู้ใหญ่ Read more »

ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยบอลลูน การขยาย …

การสวนหัวใจและ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยบอลลูน Read more »

รู้จัก ปอดรั่ว โรคปอดรั่ว คือ ภาวะที่ถุง …

โรคปอดรั่ว คือ ภาวะที่ถุงลมในปอดแตก ทำให้อากาศรั่วเข้าไป Read more »